SARAONTWERPT
SARA VAN GELDER
INFO@SARAONTWERPT.NL

SARAONTWERPT sober en
minimalistisch, maar ook poëtisch en gek. Ze houdt van uitersten, zowel less is more, als less is
a bore. Uitgangspunt is dat het communiceert.

Begin 2006 studeerde Sara af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze maakte kennis met
het grafisch ontwerpen in een tijd waarin deze discipline zich heeft vrijgemaakt van regels en grenzen. Alles kan en mag. Sara beweegt heen en weer tussen twee extremen die wat haar betreft twee kanten van dezelfde medaille zijn. Een minimalistische stijl, opgebouwd uit neutrale letters en geometrische kleurvlakken, en een poëtische, gekke stijl, met beeldende elementen. Telkens kiest Sara een passende beeldtaal om inhoud en vorm samen te laten komen.

De dagelijkse input van tekst, theater, film, muziek en exposities en een diversiteit aan mensen en buurten vormt voor haar een continue bron van inspiratie. Dit vertaalt zich in heldere, eigentijdse ontwerpen, die op een directe manier communiceren.

Sara ontwerpt voor print en web, voor uiteenlopende opdrachtgevers.